ตรวจสอบโดเมน
Domain name:
All .com .net .org .info

1. ใส่ชื่อ โดเมน ไม่ต้องใส่ www เช่น Freehost
 2. เลือกประเภท โดเมน
 3. คลิกปุ่มเช็คโดเมน 


ค่าบริการจดโดเมนเนมต่างปราท / ปี)
.com
450 บาท / ปี
ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.net
450 บาท / ปี
ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.org
480 บาท / ปี
ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.biz
600บาท / ปี
ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.info
600บาท / ปี
ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ


ค่าบริการจดโดเมนเนมในประเทศ
.co.th
1000 บาท / ปี
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ( หลักฐานที่ใช้ )
.or.th
1000 บาท / ปี
สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป ( หลักฐานที่ใช้ )
.go.th
1000 บาท / ปี
เอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ ( หลักฐานที่ใช้ )
.ac.th
1000 บาท / ปี
หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือเอกสารรับรองจากกระทรวง ( หลักฐานที่ใช้ )

Masonghost ได้ให้บริการการจดโดเมน .com .net .org .info ในราคาที่คุณสามารถเป็นการ 450 บาท/ปี

โดยเราสามรถจดโดเมนเนมให้คุณภายใน 15 นาที โดยที่คุณไม่ต้องเช่าพื้นที่ของเราก็ได้ เรามั่นใจให้บริการคุณ ด้วยใจและไมตรี Mansonghost